Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ

EPSA
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Από την Επιτροπή Πρωταθλήματος, ανακοινώνεται ότι τυχόν αιτήματα σωματείων που αφορούν τον ορισμό αγώνων τους (ημέρα, ώρα κ.λ.π.) θα πρέπει να αποστέλλονται στην Ε.Π.Σ. εγγράφως δέκα (10) ημέρες πριν, ήτοι μέχρι την προηγούμενη ΤΕΤΑΡΤΗ διεξαγωγής του αγώνα.
Σε διαφορετική περίπτωση και μετά την έκδοση του προγράμματος, ουδεμία αλλαγή θα γίνεται.-