ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΥ


ΟΡΘΙΟΙ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΝΙΚ. ΝΙΤΣΑΚΗΣ (ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ), ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) Π. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΔΗΜ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Κ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ;, Τ. ΔΗΜΟΣ, Δ. ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ, ΓΙΑΝ. ΑΔΑΜΟΣ, Κ. ΑΔΑΜΟΣ, Γ. ΜΟΣΧΟΣ (ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ), ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΑΚΟΣ (ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ)
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΒΑΣ. ΤΣΙΛΙΜΑΝΤΟΣ, ΣΠ. ΤΣΕΠΑΣ, ΝΙΚ. ΡΟΥΣΣΟΣ, ΣΤΑΘ. ΤΖΑΜΑΛΗΣ, ΔΗΜ ΣΙΔΕΡΗΣ, ΕΥΑΓ. ΑΔΑΜΟΣΟΡΘΙΟΙ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΚΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ), ΝΙΚΟΣ ΝΑΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΤΣΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ, ΦΩΤΗΣ ΝΙΤΣΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΛΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΔΑΜΟΣ 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, Θ. ΝΑΚΑΣ, ΠΑΝΟΣ ΓΑΤΣΟΥΛΙΑΣ, Κ. ΑΔΑΜΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΠΑΝΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ, ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΩΜΟΣ


ΟΡΘΙΟΙ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΚΩΤΣΙΑΣ Χ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ), Δ. ΓΚΟΥΤΣΕΛΗΣ, ΒΛΑΧΟΣ Δ., ΒΑΜΒΑΚΑΣ Χ., ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ Φ., ΣΙΔΕΡΗΣ Κ., ΔΗΜΟΣ Β., ΣΙΔΕΡΗΣ Κ., ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ν., ΡΟΥΣΣΟΣ Ν., ΓΙΑΝ. ΑΔΑΜΟΣ (ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ)
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΠΕΤΑΝΙΤΗΣ Θ., ΚΩΤΣΙΑΣ ΝΙΚ., ΔΗΜΟΣ Τ., ΖΑΡΑΙΔΩΝΗΣ Δ., ΜΠΕΝΤΑΙ Α., ΚΑΜΠΕΡΗΣ Ι., ΚΑΜΠΕΡΗΣ Ι.

ΟΡΘΙΟΙ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΣΙΔΕΡΗΣ Κ., ΞΕΝΙΔΗΣ Χ., ΚΩΤΣΙΑΣ Ν., ΝΑΚΑΣ Θ., ΣΙΔΕΡΗΣ Δ., ΓΚΟΥΤΣΕΛΗΣ Δ., ΝΑΚΑΣ Ν.
ΜΕΣΗ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΤΣΕΠΑΣ Η., ΖΑΡΑΪΔΟΝΗΣ Δ., ΑΔΑΜΟΣ Κ., ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ Φ., ΣΙΔΕΡΗΣ Κ., ΔΗΜΟΣ Β. 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΑΔΑΜΟΣ Ι.(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ), ΣΙΔΕΡΗΣ Π., ΚΑΝΙΩΤΗΣ Χ., ΜΠΕΝΤΑΪ Α., ΑΔΑΜΟΣ Ε., ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ Π., ΡΟΥΣΣΟΣ Ν., ΔΗΜΟΣ ΤΑΞ. (ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ)