Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

ΕΠΣΝΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

EPSA
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

 Σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις μεταβολών, που αφορούν μεταγραφές ποδοσφαιριστών, θα πρέπει να κατατεθούν στην ‘Ενωση μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014, ημέρα κατά την οποία η αρμόδια υπηρεσία της ‘Ενωσης θα παραλαμβάνει αιτήσεις μεταβολών ΜΟΝΟ από ώρες 09:00 έως 13:00 και 17:00 έως 19:00.

Σας υπενθυμίζουμε ότι από φέτος είναι

 απαραίτητη η υποβολή ιατρικής

 βεβαίωσης, η οποία θα συνοδεύει την

 αίτηση μεταβολών του ποδοσφαιριστή, είτε

 από Δημόσιο Νοσηλευτικό ‘Ιδρυμα, είτε

 από ιδιώτη ιατρό, η οποία θα πρέπει να

 αναγράφει υποχρεωτικά ότι

 «ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι 

υγιής και μπορεί να αγωνίζεται»

επί ποινή ακυρότητας της μεταβολής.